visitors on myspace
RVU Televisie | POSITIEF ATHEÏSME <>

RVU Televisie

         PAUL JAN V.D. WINT


   In de zomer van 2005 zond de RVU Educatieve Omroep een spraakmakende serie van zes interviews door Paul Jan van de Wint uit,  met zes Nederlandse vooraanstaande wetenschappers. Hierin werd gesproken over "het gevaar, de functie en de absurditeit van het geloof".

 De interviews waren opgenomen in de kerk van de R.K. Parochie van de Heilige Nicolaas te Amsterdam, die hiervoor middels de pastoor gehuurd was. Al voor de eerste uitzending heeft de eigenaresse van de kerk via een kort geding geprobeerd uitzending te laten verbieden. De rechter zag hier geen redelijke gronden voor, en veroordeelde eiseres tot de kosten van het geding.

   Een persbericht van christelijke huize van 8 juni, 2005:RVU-programma van de buis
   De SGP en de ChristenUnie willen dat het kabinet de ronduit blasfemische uitzending van de RVU 'God bestaat niet' van de buis haalt. De kamerleden Van der Vlies en Slob dringen daarop aan in schriftelijke vragen die zij hierover aan drie bewindslieden, premier Balkenende voorop, hebben gesteld. De christelijke fracties vinden deze RVU-uitzending een ernstige grensoverschrijding na alles wat er ook al eerder op dit terrein is gepasseerd. In de gewraakte uitzending wordt willens en wetens op een uiterst schandelijke manier de spot gedreven met God en het christelijk geloof.

   De vragen zijn doelbewust ook gericht aan minister-president Balkenende en minister Donner van Justitie.   Terecht hebben zij in het kader van de waarden- en normendiscussie opgeroepen tot een waardige en respectvolle houding tegenover mensen en verschillende geloofsgroepen. Deze uitzending is een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. Als het de bewindslieden van CDA-huize ernst is met hun boodschap, kunnen zij dit nu tonen. Van der Vlies en Slob wijzen hierbij onder andere naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht over smalende godslastering.

_____


Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Aflevering 5

Aflevering 6

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort