visitors on myspace
DONNERS EENMANSGEVECHT TEGEN DE REDE | POSITIEF ATHEÏSME <>

DONNERS EENMANSGEVECHT TEGEN DE REDE

RUDY KOUSBROEK

image7313
'Het geloof maakt de mensen leugenachtig en onbetrouwbaar'


In NRC Handelsblad van 12 juli 2006 las ik 'de licht ingekorte' rede die minister Donner van Justitie onlangs heeft uitgesproken bij het in ontvangst nemen van het boek 'Zonder geloof geen democratie'. Dat laatste trof mij meteen al als vreemd. De democratie heeft zich bij ons kunnen vestigen niet dankzij, maar ondanks het geloof, dat bij iedere gelegenheid geprobeerd heeft de invoering van de democratie tegen te houden. Dat is de historische toedracht, waar een boek ondanks die titel niets aan kan veranderen. De titel is een paralogisme zoals dat populair is in de moderne theologie: keer alles om, noem zwart wat wit is, zeg met een stalen gezicht dat de leugen de waarheid is.

   De strekking van minister Donners tekst is al even verwonderlijk. Het is een eenmansgevecht tegen de rede; Donner stelt de ratio gelijk aan 'der Geist der stets verneint' en hij noemt het iets dat 'waarden en waarheid falsifieert'. Waarachtig, dat is wat de ratio doet volgens Donner. Een worsteling ook met de taal, met 'het moderne denken, gericht op individualisme, autonomie en rationalisme', dat 'steeds minder perspectief biedt'.

   Bij het lezen van dit machteloze geploeter bekroop me zoals wel vaker de lust om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten: de waarden waar onze samenleving op berust — vrijheid en democratie en rechten van de mens — die vindt je niet in de Tien Geboden. Onze normen en waarden danken wij aan de Verlichting.

   Gelijke rechten voor vrouwen, het afschaffen van de slavernij, van de doodstraf — daarover staat niets in de bijbel, niet in het Oude en ook niet in het Nieuwe Testament, zomin als over de ontoelaatbaarheid van rassendiscriminatie. Het recht op onderwijs, het recht op informatie, vaccinatieplicht, het streven naar waardenvrije wetenschap, het beschermen van kinderen en het beschermen van dieren — niets van dat alles is te danken aan het geloof. Geen religie die God ooit dankt voor nieuwe medische inzichten, doorbraken die de mensen bij duizenden het leven hebben gered; het is waar dat dit dan meteen de vraag oproept waarom God dat niet veel eerder heeft gedaan, een netelige vraag voor wie gelooft dat God de bron is van alle moraal.

   De regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet als basis van de moraal, dat is niet een beginsel ontleend aan de religie maar aan de rede, de evolutie en het gezond verstand. Ik zeg niet dat denkbeelden uit de religie geen rol hebben gespeeld in de Verlichting, maar al de genoemde waarden zijn stuk voor stuk door de godsdienst bestreden, verdacht gemaakt, immoreel genoemd, van de kansel veroordeeld. Daar zijn onbeperkte voorbeelden van te geven, zoals het pleidooi van Paus Leo XII 'die den geneesheren te Rome op hun verlangen, dat de inenting bij de wet mocht worden ingevoerd, geantwoord heeft dat men in deze boozen tijd, nu zo weinig mensen in den Hemel kwamen, de kinderen het sterven niet beletten mocht'.

   De Ratio, dat wil zeggen de Verlichting, die in tweehonderd jaar het leven van miljoenen mensen onvergelijkelijk veel meer heeft verbeterd dan het Godsgeloof in tweeduizend, wordt door gelovigen systematisch belasterd, zoals hier ook weer door Donner. ('de ratio die waarden en waarheid falsifieert'). Het is een onderdeel van de fantastische, krankzinnige, schaamteloze brutaliteit van de gelovigen om zichzelf voor te stellen als gewetensvolle dragers van de moraal, terwijl de bewijzen van het omgekeerde om ons heen voor het oprapen liggen. Gelovigen zijn op ieder moment bereid te liegen, te bedriegen en te moorden, namelijk wanneer God het vraagt, zoals Abraham bereid was zijn eigen kind te doden op Gods verzoek. Een voorbeeld dat misschien in Nederland wat beter wordt begrepen is hoe de Nederlandse wetgeving inzake euthanasie en abortus het Vaticaan er geregeld toe beweegt de meest fantastische leugens over Nederland de wereld in te sturen. In Nederland, schrijft van tijd tot tijd een kardinaal in de Osservatore Romano, in Nederland zijn de nazi's aan de macht. Ouden van dagen in Nederland smeken gespaard te worden en zijn hun leven niet zeker.

   Zo is er zoveel, de pretentie dat het geloof in tegenstelling tot het atheïsme beschermt tegen 'de eenzaamheid bij het graf', en ik zwijg maar van het geknoei der gelovigen om te verhinderen dat de evolutietheorie wordt onderwezen. Het geloof maakt de mensen leugenachtig en onbetrouwbaar. De kop boven Donners betoog luidde: 'Religie is nooit uit politiek weggeweest'. Nee, dat kun je wel zeggen.

_____
twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort