visitors on myspace
HOE GOD TEGEN ADAM LOOG | POSITIEF ATHEÏSME <>

HOE GOD TEGEN ADAM LOOG

ROSA RUBICONDIOR

image7313


 

   Hier hebben we iets grappigs.

   Door mijn King James Bible bladerend, kwam ik dit vreemde verhaal tegen. Misschien heeft u er over gehoord. Het is het verhaal van Adam en Eva en de Tuin van Eden. Het doet je afvragen over wat voor soort god de schrijver schreef. Maar al spoedig wordt overduidelijk waarom hij het in de eerste plaats schreef – en ik bedoel een hij.

   Om te beginnen wordt deze god verondersteld de tuin van Eden geschapen te hebben, compleet met vruchtbomen voor voedsel, en Adam er in gezet te hebben.

   Daarna zegt hij Adam dat hij het fruit van alle bomen mag eten behalve die van de boom van “kennis van goed en kwaad”, omdat hij anders subiet zal sterven.

“God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.” Genesis 2:8-9

   Dus deze god heeft een valstrik in de Tuin van Eden geplaatst, maar die arme Adam heeft nog geen kennis van goed en kwaad, dus hij weet nog niet dat het verkeerd is om die god ongehoorzaam te zijn. Het begrip “instinker” dringt zich op.

“God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ “ Genesis 2:15-17

   Maar misschien dat die bedreiging dat Adam zou sterven wel zou werken, hoewel we niet weten of deze god Adam al verteld had over de dood, en hij kan het van niemand anders gehoord hebben. Wel kunnen we er van verzekerd zijn dat Adam met geen mogelijkheid enige ervaring met dit “dood” ding kon hebben, omdat volgens deze versie er nog niets bestond om te sterven.

   Daarna maakt god alle dieren en vogels, etc., uit aarde, klaarblijkelijk  hopend dat Adam er een van kon gebruiken als “helper”.

“God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste” Genesis 2:18-20

   OK, dus deze god besluit voor Adam een “helper” te maken en schept een hele massa vogels en andere dieren om te zien of een ervan voldoet, maar slaagt er niet in een geschikte “helper” te maken – hetgeen werkelijk vreemd is  voor een god die alwetend is en in de eerste plaats Adam zelf geschapen heeft. Dus probeert hij het nog een keer en schept een vrouw voor hem. Om bepaalde reden, hoewel hij een man uit stof kon scheppen en al de dieren en vogels “uit aarde”, heeft hij een stukje man nodig om daar een vrouw van te maken, maar dit terzijde. Misschien was hij zijn magische gaven aan het verliezen, of raakte zijn alwetendheid op.

“Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.” Genesis 2:25

   Nee, nogal wiedes! Waarom zouden zij zich schamen, zonder enige kennis van goed en kwaad?

   Maar dan wordt het verhaal al helemaal bizar, alsof het nog niet bizar genoeg zou zijn.

 Blijkbaar had deze god ook een sprekende, denkende en sluwe slang geschapen toen hij alle dieren “uit de aarde” maakte. Het wordt duidelijk dat deze slang wist dat de god tegen Adam gelogen had zelfs voordat hijzelf toen geschapen was, maar er wordt ons niet verteld hoe hij daar achter was gekomen. Iemand moet het hem verteld hebben, want hij was er niet bij toen de god Adam deze leugen vertelde.

   Die leugen was natuurlijk die over het sterven als zij de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten, of zelfs maar aanraken (hoewel de god blijkbaar vergeten had dat aanraken te noemen).

   Dus hier hebben we een incompetente god die leugens vertelt, en een knappe slang die Eva de waarheid vertelt. En Adam, die persoonlijk door deze god gezegd was dat hij beslist zou sterven, besluit de gok te wagen, met Eva en de slang.

   Misschien was hij ook al niet erg onder de indruk van deze god, nadat hij diens gestuntel in het “helper” vinden fiasco had meegemaakt. Maar bovenal, Adam en Eva konden nog niet goed van kwaad onderscheiden, dus die konden natuurlijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor het iets “verkeerd” doen .

   Hoe dan ook, toen aten zij de verboden vrucht, verwierven de kennis van goed en kwaad door een mysterieus proces, en stierven uiteindelijk diezelfde dag niet, precies zoals de slang had gezegd, in tegenspraak tot wat de god had gezegd. 

   God had tegen ze gelogen.

   Dus, was deze kennis van goed en kwaad de kennis dat deze god een leugenaar was, en kregen Adam en Eva hun moraal van een sprekende slang?

   Maar dat is nog niet alles.

 Enige tijd later, nadat Adam en Eva op mysterieuze wijze naald en draad hadden gevonden en wat eenvoudige kleding gemaakt om hun zojuist ontdekte edele delen te bedekken, hoorden ze deze god door de Tuin van Eden wandelen, dus verstopten zij zich voor hem.

   En de god kon ze niet vinden, dus riep hij naar Adam om te vragen waar hij was...

“Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’” Genesis 3:8-9

   Ze verstopten zich voor een alwetende, alomtegenwoordige god! We gaan verder...  En dan pas ontdekt die alwetende god dat ze van de verboden vrucht hebben gegeten, en nu goed van kwaad kunnen onderscheiden!

“Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’  ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’”  (Genesis 3:10-13)

   Dus, deze “alwetende” god moet verteld worden wat er gebeurd is, en trapt in de leugen van Eva. De slang had haar helemaal niet misleid. De slang was degene die ze de waarheid had verteld, en de enige persoon die de slang in de eerste plaats de waarheid kon hebben verteld was de god. Ze raakten de vrucht aan en aten ervan en stierven niet zoals de god gezegd had; in plaats daarvan leefden ze, zoals de slang gezegd had.

   Het was Adam die door de god bedrogen was.

   Mij lijkt het allemaal een valstrik.

   Maar misschien wordt het allemaal duidelijk in de laatste paar verzen van het verhaal:

“God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang.”   Genesis 3:14

   Dus de arme slang wordt bestraft voor het doen van waarvoor hij was gemaakt, en voor het de waarheid vertellen die hij alleen maar van de god gekregen kan hebben. En, zoals we allemaal weten, eten slangen nog steeds niets anders dan stof!

   Dan komt de waarheid aan het licht, en de reden waarom het hele verhaal in de eerste plaats werd verzonnen, zelfs als daardoor de god over komt als een incompetente dwaas en leugenaar. Volgens de auteur, had de god die om te beginnen dit alles had uitgedacht en opgezet, besloten om Adam en Eva te bestraffen hoewel ze goed niet van kwaad konden onderscheiden tot nadat ze ondeugend waren geweest. En dat niet alleen, maar hij vindt dat dit de ergste misdaad is die men zich kan voorstellen, een waarvoor ook al de nakomelingen van Adam en Eva bestraft moeten worden.

   En dit wordt verondersteld een goedertieren god te zijn!

“Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ “    Genesis 3:17-19

   En het beste waarop een mens kan hopen is een leven van zwoegen en sloven en op het veld werken.

   Behalve natuurlijk voor de priesters en de regerende klasse, die toevallig de velden bezitten en gewillige werkkrachten nodig hebben die hun plaats kennen en geloven dat ze niets beters verdiend hebben in het leven.

   Wat een handige uitkomst voor ze, of niet?

   En dat zet vrouwen ook op hun plaats! Vergeet al die onzin over verleiding en voorspel en in alles inspraak hebben! Een man hoort heer en meester in zijn eigen huis te zijn!

   Dit is hoe je kunt uitvinden dat de Bijbel door mannen geschreven werd voor de meesters die zij dienden, en hoe de god daarin een gelegenheidsgod is, die gemaakt werd om te tegemoet te komen aan wat de heersers van die tijd het best van pas kwam. Later zal die god een wrede, genocidale god worden, of een grillige, dreigende god, of zelfs een die de kant van de vertrapten kiest – tot op zekere hoogte natuurlijk.

_____


Bron: http://rosarubicondior.blogspot.nl/2012/06/why-gods-first-words-to-adam-was-lie.html?spref=tw


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort