visitors on myspace
GERIN OIL | POSITIEF ATHEÏSME <>

GERIN OIL

RICHARD DAWKINS
image7313


Gerin Oil (of Geriniol, om het zijn wetenschappelijke naam te geven), is een krachtige drug die direct op het centrale zenuwstelsel werkt en een serie symptomen produceert die vaak van anti-sociale of zelf-beschadigende aard zijn. Het kan de hersens van een kind zodanig aantasten dat het bepaalde aandoeningen bij volwassenheid produceert, inclusief gevaarlijke waanbeelden die moeilijk te behandelen zijn. De vier fatale vluchten van 11 september, 2001, waren Gerin Oil trips: alle negentien gijzelnemers waren destijds “high” van deze drug. In de geschiedenis was Gerinoilisme verantwoordelijk voor gruweldaden zoals de Salem heksenjacht en de massa-slachtingen van de oorspronkelijke Zuid-Amerikanen door de conquistadores. Erin Oil was de brandstof voor de meeste oorlogen in de Europesche Middeleeuwen, en meer recentelijk, voor het bloedbad dat gepaard ging met de scheiding van het Indische sub-continent, en in Ierland.


   Gerin Oil kan voorheen mentaal gezonde individuen er toe drijven een normaal bevredigend menselijk leven achter zich te laten en zich terug te trekken in gesloten gemeenschappen van permanent verslaafden. Deze gemeenschappen zijn gewoonlijk beperkt tot slechts één sekse, en verbieden ten strengste, vaak zelfs in obsessieve mate, seksuele activiteiten. Het is zelfs zo dat die neiging tot gekwelde seksuele onthouding regelmatig als vaal, kleurloos thema terugkeert temidden van de kleurrijke variaties van Gerin Oil symptomatologie. Gerin Oil schijnt op zichzelf het libido niet te verminderen, maar leidt wel vaak tot een obsessie in het ontmoedigen van seksueel genot bij anderen. Een actueel voorbeeld is de wellustigheid waarmee veel verslaafde “Oilers” homoseksualiteit veroordelen.

Net zoals bij andere drugs, is gezuiverde Gerin Oil in kleine doseringen grotendeels onschadelijk, en kan het dienen als smeermiddel bij sociale aangelegenheden zoals huwelijken, begrafenissen en staats-ceremonies.


   Deskundigen zijn het er niet over eens of dergelijke gebruiken in het sociale leven, hoewel op zichzelf onschadelijk, geen risicofactoren vormen die kunnen leiden tot het overgaan op sterkere en meer verslavende vormen van de drug. Gematigde doseringen van Gerin Oil, hoewel niet gevaarlijk op zichzelf, kunnen de perceptie van de realiteit misvormen. Overtuigingen die niet gebaseerd zijn op feiten, worden geïmmuniseerd tegen bewijzen uit de werkelijke wereld door de directe inwerking van de drug op het zenuwsysteem. Men kan Oil-heads tegen de lucht horen praten of in zichzelf mompelen, blijkbaar in de overtuiging dat persoonlijke wensen die op deze wijze worden uitgedrukt vervuld zullen worden, zelfs ten koste van het welvaren van anderen en in overtreding van de natuurwetten. Deze aandoening van het tegen zichzelf spreken gaat vaak gepaard met eigenaardige zenuwtrekjes en handgebaren, manische stereotypen als het ritmisch hoofdknikken naar een muur, of het Obsessief Dwangmatig Oriëntatie Syndroom (ODOS: zich vijf maal daags naar het oosten richten).


   Gerin Oil in sterke doseringen is hallucinogeen. Doorgewinterde verslaafden kunnen stemmen in hun hoofd horen, of visuele illusies waarnemen die voor de gebruikers zo echt schijnen dat ze er soms in slagen anderen van de echtheid daarvan te overtuigen. Een enkeling die op overtuigende wijze getuigt van eerste-klas hallucinaties kan vereerd worden, en zelfs gevolgd worden als een soort leider door anderen die zichzelf als minder uitverkoren beschouwen. Een dergelijke volgelingen-pathologie kan nog lang de dood van de oorspronkelijke leider overleven, en zich zelfs uitbreiden tot een bizarre psychedelische rituelen zoals de kannibalistische fantasie van het “drinken van het bloed en eten van het vlees” van de leider.


   Chronisch gebruik van Gerin Oil kan tot “bad trips” leiden, waarin de gebruiker lijdt aan angstaanjagende waanbeelden, zoals de angst gefolterd te worden, niet in de reële wereld maar in een post-mortale fantasiewereld. Dit soort “bad trips” gaan altijd samen met een morbide traditie van bestraffing, die voor deze drug net zo karakteristiek is als de eerdergenoemde vrees voor seksualiteit. De cultuur van bestraffing die door Gerin Oil wordt aangemoedigd verloopt vanaf een klap, via zweepslagen, tot aan steniging toe (vooral van overspelige vrouwen en de slachtoffers van verkrachting), en tot de amputatie van een hand, en zelfs tot de sinistere fantasie van allo-bestraffing, namelijk de executie van één individu voor de zonden van anderen.

Men zou kunnen denken dat een dergelijke potentieel gevaarlijke en verslavende drug bovenaan de lijst van verboden bedwelmende middelen zou staan, met afschrikwekkende veroordelingen voor de dealers. Maar nee, het is in de gehele wereld gemakkelijk verkrijgbaar, en men heeft er zelfs geen doktersvoorschrift voor nodig. Er bestaan talrijke beroepsmatige verspreiders, die in hiërarchische kartels zijn georganiseerd. Ze opereren vrijelijk op straathoeken en in voor dat doel gemaakte gebouwen.


   Sommige van deze kartels zijn zeer bedreven in het geld aftroggelen van de armen, als die wanhopig proberen hun verslaving te blijven voeden. “Godfathers” zitten op invloedrijke, hoge plaatsen, en er wordt naar hen geluisterd door koningen, presidenten en minister-presidenten. Regeringen  knijpen niet alleen een oogje toe voor deze handel, maar ze verlenen ze zelfs belastingvrije status. Nog erger, ze subsidiëren scholen die zijn opgezet met het specifieke doel deze verslaving op kinderen over te brengen.


   Ik werd er toe gedreven dit artikel te schrijven door het glimlachende gezicht van een gelukkige man op Bali.

Extatisch begroette hij zijn ter dood veroordeling voor de brute moord op grote aantallen onschuldige vakantiegangers die hij nog nooit ontmoet had, en waartegen hij geen persoonlijke wrok koesterde. Sommigen in de rechtszaal waren ontzet over zijn gebrek aan berouw. In plaats van berouw was zijn reactie  duidelijk uitbundig. Hij stak zijn vuisten omhoog, dolzinnig van vreugde over zijn “martelaarschap”, om het jargon van deze groep misleiden te gebruiken. Vergis u niet, die hemelse glimlach, vol blijde verwachting voor het executiepeloton, is de glimlach van een junkie. Hier zien we het aartstype drugsverslaafde, gedrogeerd met harde, ongeraffineerde, onverdunde, hoog octaan Gerin Oil.


   Wat uw opinie over de wraak en afschrikwekkend effect theorieën over de doodstraf ook maar moge zijn, hoort hier duidelijk te zijn dat dit een bijzonder geval is. Martelaarschap is geen effectieve wraak tegen diegenen die daar juist naar smachten, en in plaats van ze af te schrikken, trekt het meer martelaren aan dan het op deze wijze doodt. 

Het belangrijkste punt is dat het probleem zich in de eerste plaats niet zou voordoen als kinderen zouden worden beschermd tegen het verslaafd raken aan een drug met zo’n slechte prognose voor hun latere volwassen geest.


Voor degenen die het nog niet door hadden:

GERIN OIL is een anagram van RELIGION


_____


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort