visitors on myspace
VATICAAN EN COLLEGA-DICTATUREN | POSITIEF ATHEÏSME <>

VATICAAN EN COLLEGA-DICTATUREN

Peterimage7313

PETER VAN MONTFOORT


“Hoe het gerechtigd en opportuun kan zijn om leugens te gebruiken als medicijn, en als baat voor diegenen die bedrogen willen worden.”

Kerkhistoricus Eusebius, bisschop van Ceasarea, Palestina, in zijn Preaparatio Evangelica, boek 12, hoofdstuk 3


Liegen voor de kerk is dus een christelijke deugd, en deze werking van de christelijke geest werd weer eens overtuigend aangetoond in een column in NRC Handelsblad op 24 december, 2005.

     De columnist had zojuist een expositie van kerkelijke kunst bezichtigd, en in deze Kersttijd nog steeds duidelijk van de "Heilige Geest" bevlogen zijnde, meende hij zijn column over dit onderwerp te moeten afsluiten, hoewel daar geen duidelijke aanleiding toe bestond, met deze opmerkelijke oprisping:

    “De moorddadigste bewegingen uit de twintigste eeuw, het communisme en het fascisme, waren atheïstisch en dat moet bescheiden stemmen.”

   Wanneer een eenvoudige christen, zonder veel kennis van historische feiten of een bredere ontwikkeling deze flater zou begaan, is dat nog begrijpelijk en kan hem of haar die vergeven worden. In zijn Bijbel leest hij immers:


  “Maar als u de Heer, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen: De Heer zal u met de pest treffen, tot u geheel en al bent weggevaagd uit het land dat u in bezit zult nemen. De Heer zal u treffen met tering en ontstekingen, met koorts en waanzin, met droogte, korenbrand en meeldauw, die u zullen achtervolgen en te gronde richten.” (Deuteronomium 28:15, 21 en 22)


   Atheïsten moeten dus wel heel slechte mensen zijn als de liefdevolle God ze dat allemaal toewenst, en omgekeerd geredeneerd (“Zalig zijn de eenvoudigen van geest ....) moeten alle slechte mensen dus wel atheïsten zijn. Maar als een dagbladredacteur, waarvan we mogen vermoeden dat zijn werkgever een bepaalde mate van ontwikkeling van hem verwacht, zowel zijn krant als zichzelf moedwillig met een dergelijke uitlating blameert, moeten we toch wel aannemen dat hij weloverwogen in de geest van Eusebius handelde. 

   Moeten we daar ook begrip voor tonen? Moet het iedere christen gegund worden zijn of haar voorgespiegelde plaats in de hemel naar eigen inzicht te verdienen? Zelfs ook door moedwillige misleiding en laster? Het ontkennen van de Holocaust heeft onlangs nog een Brits historicus een gevangenisstraf in Oostenrijk opgeleverd, maar is de ontkenning dat Hitler – de aanstichter van dit onheil – enthousiast met de kerken samenwerkte, dan ook niet een ernstig vergrijp met hetzelfde oogmerk?


   NB - Na het onzerzijds protesteren tegen deze dubieuze tekst, middels een (natuurlijk niet geplaatste) ingezonden brief, is het bewuste artikel uit het digitaal archief van NRC verwijderd, en terecht.


   Omdat één beeld meer kan zeggen dan duizend woorden, geven we hieronder een aantal voorbeelden van de innige samenwerking die altijd heeft bestaan tussen Vaticaan en overige dictaturen. Verwonderlijk is die samenwerking niet, deze instituten hebben veel gemeen: zij ontlenen hun macht over de massa’s aan propaganda en bedreiging. En nu in onze huidige samenleving seculiere wetten paal en perk hebben gesteld aan de vroegere, welhaast onbeperkte,  macht van de kerk uit de Donkere Middeleeuwen, heeft de kerk veel terug te winnen door samenwerking met nieuwe, duistere dictaturen. Opportunisme kan sommige gelovigen niet ontzegd worden. Zie Eusebius ...

   Om de bedrieglijke propaganda van deze NRC-redacteur te ontkrachten, tonen we hieronder een aantal historische foto’s die voor zichzelf spreken.


VATICAAN EN HITLER 


"Ik ben er van overtuigd dat ik werk als vertegenwoordiger van onze Schepper. Door het bestrijden van Joden, doe ik het werk van de Heer." - Hitler in 'Mein Kampf', 1925Links: De ontroerende afsluiting van een Nazi-rally in Wenen: "Laten we Gods zegen afsmeken ..."Rechts: 1934 - Hitler poseert voor de Onze Lieve Vrouwe kerk in Neurenberg


Boven: Pacelli, de latere Paus Pius XII, staatssecretaris voor het Vaticaan, ondertekent het Concordaat  tussen Nazi Duitsland en het Vaticaan op 20 juli, 1933. Nazi vice-kanselier von Papen zit links. Het Concordaat legitimeerde Hitler op overtuigende wijze in de ogen van de Katholieke Kerk.
Boven: Hitler verwelkomt een kardinaal op een propaganda bijeenkomst van de Nazi partij.

Rechts: Hitler bij het verlaten van de kerk van de Kriegsmarine in Wilhelmshafen. Let op de zorgvuldig gekozen opstelling, die Hitler's "Goddelijke Opdracht" moet illustreren.


Aartsbischop Orsenigo feliciteert Hitler met zijn verjaardag op 20 april, 1939. Deze traditie was in 1935 ingesteld door Pacelli, de latere paus Pius XII.


Priesters brengen de "Hitlergroet" op een katholieke jeugdrally in het Berlin-Neukölln stadion in augustus, 1933.


Katholieke bisschoppen brengen de Hitler-groet. Uiterst rechts, Joseph Goebbels, de Nazi Minister van Propaganda.


                              Pius XII, "Hitlers Paus"


B9go7UnIAAAE289

    

 

 


De contacten tussen de RK kerk en Hitlers nieuwe partij waren innig
VATICAAN EN FRANCO


                                    De pauselijke nuntius Gaetano Cicognani ontvangt Generaal Franco.


                                     Franco met RK bewonderaars


                                      Franco met kardinaal Seguray Saiez.


VATICAAN EN MUSSOLINI


Links: 11 februari, 1929 - Mussolini en kardinaal Gasparri ondertekenen het Verdrag van Lateranen, waarbij de  staat Vaticaanstad werd opgericht en haar soevereiniteit vastgelegd werd.                                                      


  


Rechts: Pius XII (Pacelli, door historici vaak aangeduid als 'Hitler's paus') met Mussolini in gala tenue.VATICAAN EN VIDELA


Links: Videla was dictator van Argentinië van 1976 tot 1983. Het regime werd berucht door de 30.000 verdwijningen, baby ontvoeringen en de gruwelijke martelingen in de zogenoemde “vuile oorlog”. Hier ontvangt Videla een afgezant van paus Johannes Paulus II.

Rechts: De wekelijkse demonstratie van de “Dwaze Moeders”.VATICAAN EN PINOCHETStaatsbezoek aan Chili door paus Johannes Paulus II. Tijdens het bewind van Pinochet zijn ongeveer 3.000 politieke tegenstanders vermoord. De warme vriendschap tussen gelijkgestemde dictators is overduidelijk. De paus gaf er de voorkeur aan bij zijn vriend thuis te logeren, in plaats van in een van de vele bisschoppelijke paleizen, zoals diplomatiek gebruikelijk.

______


B95yupzCMAAMX0W


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort