visitors on myspace
Peter van Montfoort | POSITIEF ATHEÏSME <>

Peter van Montfoort

     

God gelooft mij niet 

Peter

Peter van Montfoort (1931) is webmaster van Positief Atheïsme, een website die in 2005 uit ideële motieven werd opgezet. Hoewel hij zelf op prille leeftijd onschuldig veroordeeld werd tot zeven jaar op een "School met den Bijbel", heeft dit niet tot recidive geleid en is hij volgens zijn omgeving later toch nog goed terecht gekomen. 

   Het was pas op latere leeftijd dat een telefoongesprek met een familielid hem het noodlottig effect van religie op het gezond verstand in al zijn verwoesting openbaarde. Zijn gesprekspartner was hem al zijn hele leven bekend. Zijn intellect had hij kennelijk altijd te hoog ingeschat. 

   Door dat gesprek drong de omvang van het kwaad dat religie heet pas ten volle tot hem door. 
Het zette hem aan tot onderzoek en bijbelstudie, en de  "godslasterlijke" geschriften op deze site zijn daar het gevolg van. 


Heb geduld met mij, vrienden. God heeft mij nog niet helemaal af.

____


Artikelen door deze auteur:


Alle vertalingen van artikelen © 2005-2015 Peter van Montfoort