visitors on myspace
GEDACHTEN OVER GOD | POSITIEF ATHEÏSME <>

GEDACHTEN OVER GOD

image7313

MARK TWAINHoe vaak worden we er niet toe bewogen om de intelligentie te erkennen in zowel het ontwerp als de uitvoering van sommige van Zijn werken.

Het bedenken van de vlieg was een toepassing van zuivere intelligentie, waarbij de moraal niet betrokken werd

   Neem de vlieg, bijvoorbeeld. Het bedenken van de vlieg was een toepassing van zuivere intelligentie, waarbij de moraal niet betrokken werd. Niemand van ons zou de vlieg hebben kunnen bedenken, en niemand van ons zou hem hebben kunnen maken. En niemand zou het verstandig hebben gevonden om dat te proberen, tenzij misschien onder een valse naam. Sommige mensen geloven dat de vlieg geïntroduceerd werd om in een lang gevoelde behoefte te voorzien.

   Door de eeuwen heen zijn er miljoenen van zulke personen geweest, maar om welke reden dan ook, is er uit deze enorme menigte nog nooit iemand bereid gevonden om uit te leggen waaruit die behoefte dan wel bestond. Niet op een bevredigende manier, tenminste. Sommigen hebben uitgelegd dat er behoefte bestond aan een schepsel om ziekteverwekkend afval op te ruimen; maar als deze mensen dan gevraagd wordt wat dan de eerdere lang gevoelde behoefte geweest was waarom eerst dat ziekteverwekkend afval geïntroduceerd moest worden, gaven ze niet thuis.

   Er bestaat veel tegenstrijdigheid omtrent de vlieg. Door alle eeuwen heen heeft hij nog nooit één vriend gehad, en er heeft nog nooit een mens op aarde bestaan die zich geroepen voelde tussenbeide te komen tussen de vlieg en zijn uitroeiing. Toch hebben miljarden personen de Hand verontschuldigd die hem gemaakt had – en zelfs zonder zich daarvoor te schamen.

   Zouden zij onder dezelfde omstandigheden een Mens verontschuldigd hebben, een mens van wie positief vastgesteld was dat hij de vlieg had uitgevonden? Integendeel! De reputatie van ons ras kennende, mogen we wel aannemen dat de wereld tegen hem in opstand zou komen. Maar zou men het rechtvaardig vinden bij een kind met zijn onontwikkelde moraal aanstoot te nemen aan iets dat men bij de Paus door de vingers zou zien?

   We moeten wel bedenken dat het ontwerpen van de vlieg niet een onschuldig tijdverdrijf was, maar dat daarbij een bepaald doel voor ogen stond; dat hij niet in een achteloos moment verzonnen werd met geen ander doel dan om de tijd te doden, maar eerder dat hij de vrucht was van langdurige nauwgezette arbeid en zorgvuldige berekeningen, met een bepaalde ver reikende bestemming als oogmerk. En dat bovendien zijn karakter en gedragingen met koele berekening gepland werden, dat zijn carrière voorzien en voorbestemd was, maar dat er geen behoefte bestond waarin hij zou kunnen voorzien. Als we dit alles onder ogen zien, raken we hopeloos verbijsterd. Dan kunnen we het morele verval niet bevatten dat het mogelijk maakte om dit smerige kwaadaardige schepsel te bedenken en te voltooien.

   Maar laten we eens proberen ons het ondenkbare voor te stellen: laten we eens proberen ons het soort mens voor te stellen dat bereid zou zijn de vlieg uit te vinden. Dat zou betekenen, een mens zonder enige gevoelens; een mens die bereid zou zijn ontelbare schepsels zinloos te achtervolgen, te plagen en te martelen. Schepsels die hem nog nooit enig kwaad hadden gedaan en die dat ook niet kunnen, zelfs als zij dat zouden willen. De meeste creaturen zijn immers redeloze wezens zijn die zich niet eens bewust zijn van zijn bestaan. Kortom, laten we ons een mens proberen voor te stellen met een zo zonderlinge en zo brute moraal als deze: dat het eerlijk en rechtvaardig is om kwaad te berokkenen aan iedereen – zowel aan de welwillende als aan de boosaardige, en dat zonder enig onderscheid.

   Als we ons zulk een mens kunnen voorstellen, een mens dus die de vlieg zou kunnen uitvinden, en die deze vlieg op zijn missie zou uitzenden met deze opdracht: “Verspreidt je over de verste uithoeken van de aarde, en vervul ijverig je opgedragen taak. Val het zieke kind lastig, kruip in zijn ogen, over zijn gezicht en zijn handen, knaag en plaag en steek het; kwel de over haar kind wakende en uitgeputte moeder, die nog nederig bidt om genade en verlossing met het pathetische vertrouwen van de bedrogene en de hardleerse. Zet je neer op de etterende wonden van de soldaat op het slagveld en in het hospitaal, en drijf hem tot razernij terwijl hij nog bidt, en tussendoor vloekt, met niemand die naar hem luistert behalve jij, Vlieg, die wordt verwend en beschermd zelfs zonder ervoor te bidden. Teister en vervolg de eenzame in de steek gelaten stakker die door pest aangetast levend verrot, en in zijn angst en wanhoop bidt; steek en voedt je van zijn etterende zweren, dompel je poten in zijn rottende bloed, beplak ze dik met pestbacteriën – poten die lang geleden al vanaf het begin listig voor dit doel werden ontworpen en geperfectioneerd– en draag deze besmettelijke lading over naar honderden tafels, van de goeden en de slechten, de rijken en de armen, loop over het voedsel en verontreinig dat met vuiligheid en dood. Teister alles en iedereen; gun geen mens rust totdat hij die in zijn graf krijgt; kwel het hardwerkende en onschuldige paard, de muilezel, de os en de ezel; plaag de geduldige koe en al die andere dieren die hier op aarde zonder eerlijke beloning voor ons werken en tenslotte omkomen zonder enige hoop daarop in het hiernamaals; spaar geen schepsel, wild of tam, waar je het ook maar vindt; maak ieders leven een ellende, behandel iedereen zoals de onschuldigen verdienen; behaag Mij en verkondig Mijn glorie, de glorie van Hij die de vlieg maakte.”

   We horen veel over Zijn geduld en verdraagzaamheid en lange lijden; maar we horen niets over het onze, die het verre overtreffen. We horen veel over Zijn genade, vriendelijkheid en goedheid - kortom de woorden van Zijn Boek en Zijn kansel – en de deemoedige massa is tevreden met deze zogenaamde bewijzen, en onderzoekt niet verder; maar voorwaar ik zeg u, wie met vrome toewijding zal dorsten naar concrete bewijzen, zal met uitputting gezegend worden. Want er bestaan geen bewijzen. Want wat verguld wordt als voorbeelden van Zijn genade betreft in geen enkel vastgesteld geval meer dan de gewone menselijke rechtvaardigheid, en is gewoon verschuldigd – verschuldigd zonder bedankje of compliment. Om zonder persoonlijk risico een verlamde uit zijn brandende huis te redden is niet een genade, het is een doodgewone plicht; iedereen die dat kan, zal dit doen. En dan ook niet indirect – de taak delegeren en dan Zelf met de eer gaan strijken.

   Als de mens ‘Gods armen’ en ‘Gods getroffenen en hulpelozen’ zou negeren net zoals Hij dat doet, wat zou er dan van hen terecht komen? Het antwoord daarop kunnen we vinden in die duistere landen waar de mens Zijn voorbeeld volgt en ze onverschillig de rug toekeert: daar krijgen zij helemaal geen hulp. Daar jammeren ze, daar smeken en bidden ze vergeefs, daar kwijnt men weg en lijdt men, daar sterft men miserabel. Als men deze zaak rationeel en onbevooroordeeld wil bekijken, is de juiste plaats om de feiten over Zijn genade te vinden niet daar waar de mens genadig is en Hij de eer opstrijkt, maar in die gebieden waar Hij het rijk alleen heeft.

   Het is overduidelijk dat er één morele wet geldt voor de hemel, en een andere voor de aarde. De kansel verzekert ons dat als wij lijden en verdriet zien waar wij iets aan kunnen doen en dat nalaten, wij zwaar zondigen.

   Er is nog nooit één geval van lijden of verdriet geweest dat God niet kon lenigen. 

   Zondigt Hij, dan? Als Hij de Bron van moraal is, is dat zo – niets kan duidelijker dan dat zijn, zult u toegeven. Het is toch ondenkbaar dat de Bron van alle wetten de wet kan overtreden en Zijn reputatie onaangetast kan blijven; dat een rechter de misdaad kan bestraffen, en zonder straf zelf zich daaraan te buiten kan gaan. 

   En toch kunnen we dit curieuze spektakel waarnemen: dat een afgerichte papegaai vanaf de kansel alle dagen deze ironieën afscheidt, die hij tweedehands verkregen en zonder onderzoek aanvaard heeft, tegen een afgerichte congregatie die ze zonder onderzoek accepteert, en noch de spreker noch de toehoorder moeten om zichzelf lachen.

   Het schijnt dat we nederig moeten zijn op deze huisdieren show, en ons niet moeten aanmatigen daaraan intellectueel superieur te zijn.

_____Bron: http://www.ratbags.com/rsoles/comment/twain02.htm


twitter-icon-64OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort