visitors on myspace
Leo Zeelenberg | POSITIEF ATHEÏSME <>

Leo Zeelenberg

IMG 2868

Leo Zeelenberg (1960) is psycholoog (in een zelfstandige praktijk) en ervaringsdeskundige in drie religies. Hij is opgevoed in een streng protestant gezin (NH op gereformeerde grondslag, de zgn. Bonders). De opvoeding met alle restricties en vooral de kerkgang heeft hij voornamelijk als negatief ervaren en beschouwt hij als een vorm van kindermishandeling. Vanaf een jaar of 10 liet hij het  geloof erin dan ook al los. Van 23 tot 29 jaar heeft hij in de Antroposofie (Vrije School) gewerkt, een ideologische richting maar met daarbinnen ook een kerkgemeenschap. Van 29 tot 39 jaar is hij aangesloten geweest bij de beweging van Sai Baba, een Indiase goeroe met groepen over de hele wereld. Deze was vooral bekend vanwege de vele wonderen die hij verrichtte en waarmee hij zijn leerstellingen kracht bijzette. Toen bleek dat Sai Baba in staat was tot seksueel misbruik viel het geloof in hem, zijn wonderen en alles wat hij te zeggen had weg. Daarna is er geen vervanging meer gekomen en ook geen zoektocht daarnaar. Hij is nu eerder agnost dan atheïst met afwijzing van de aanwezigheid van een schepper of toezichthouder en afwijzing van een antropocentrisch mensbeeld. Het enige wat hem nog bezig houdt op dit terrein is de vraag ‘of er leven is na de dood’ gezien de bijna-dood ervaringen en de vorig-levens ervaringen van mensen en kinderen.

_____

Artikelen door deze auteur:

Waarom het geloof vaak sterker is dan de logica


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort